In social networking marketing and advertising, getting good quality and qualified Instagram followers is usually a commonly acknowledged services and it can be presently used by several leading brand names. Appropriately it's the certain strategy which delivers instantaneous fame. Lots of people made use of to obtain instagram followers simply to improve their visibility amid some others and celebs also use this system to improve their attractiveness. It can be not an immoral exercise, in order to get genuine Instagram followers from preoped . It truly is an excellent strategy to attain a lot more notice of specific viewers. In the event you have additional lively followers then it will eventually induce additionally people today to adhere to you on Instagram.

Semestr 7 – Mittelstufe 3

Celem kursu jest opanowanie słownictwa w zakresie objętym następującą tematyką:

 • 1.Człowiek
 • 2.Język
 • 3.Miejsca
 • 4.Konsumpcja
 • 5.Przyszłość

Szeroki zakres tematów odzwierciedla aktualną rzeczywistość. Uczestnik kursu zapoznaje się z dziełami literatury niemieckiej, jak również tekstami prasowymi, radiowymi i literaturą fachową. Szczególną uwagę kieruje się tu na umiejętności mówienia i pisania w zakresie praktycznym, uczący się poznaje strategie np. udzielania porady, jak i biznesowej rozmowy telefonicznej.

Rozwijane są wszystkie sprawności: mówienie, słuchanie, rozumienie tekstu czytanego oraz pisanie w stopniu adekwatnym do nauczanego poziomu. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy umieją:

Przeprowadzić wywiad ze swym rozmówcą
Opisać szczegółowo osobę, jej wygląd oraz charakter
Opisać techniki uczenia się
Opowiadać o zwiedzanych miejscach
Reklamować zakupiony towar
Analizować grafiki
Zrecenzować przeczytany artykuł czy książkę

Uczestnicy kursu rozwijają umiejętności prowadzenia dyskusji na w/w tematy w stopniu adekwatnie trudnym do poziomu nauczania. Dzięki poznawaniu odpowiednich struktur leksykalno-gramatycznych struktur ćwiczone i rozwijane są umiejętności rozumienia dłuższych wypowiedzi, analizowania ich, streszczania i zajmowania stanowiska. Ponadto uczestnicy kursu nabywają umiejętności rozumienia oraz samodzielnego przeprowadzania krótkich wywiadów, analizy doniesień prasowych z różnych dziedzin życia.

Zakres gramatyczny:

 • 1.Przymiotniki + przyimki, tworzenie przymiotników
 • 2.Rekcja czasownika; tworzenie czasowników złożonych
 • 3.Budowa zdania, spójniki
 • 4.Czas przeszły, zaprzeszły
 • 5.Przeczenie i jego formy
 • 6.Tryb przypuszczający ( Konjunktiv II )