In social networking marketing and advertising, getting good quality and qualified Instagram followers is usually a commonly acknowledged services and it can be presently used by several leading brand names. Appropriately it's the certain strategy which delivers instantaneous fame. Lots of people made use of to obtain instagram followers simply to improve their visibility amid some others and celebs also use this system to improve their attractiveness. It can be not an immoral exercise, in order to get genuine Instagram followers from preoped . It truly is an excellent strategy to attain a lot more notice of specific viewers. In the event you have additional lively followers then it will eventually induce additionally people today to adhere to you on Instagram.

Nauka języka niemieckiego

STOPNIE ZAAWANSOWANIA

W ofercie DEUTSCHE SChULE znajduje się nauka języka niemieckiego na 14 poziomach zaawansowania:

  • 6 semestrów Grundstufe (poziomy A1, A2, B1)
  • 4 semestry Mittelstufe (poziomy B1+, B2)
  • 4 semestry Oberstufe (poziomy C1, C2)

Po 6 semestrach Grundstufe możliwe jest przystąpienie do egzaminu TELC (B1). Certyfikat ten uznawany jest za dowód znajomości języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.

Po 4 semestrach Mittelstufe możliwe jest przystąpienie do egzaminu ZENTRALE TELC (B2), który świadczy o zaawansowanej znajomości języka niemieckiego. Powyższy egzamin umożliwia podjęcie studiów na niektórych uczelniach niemieckich.

Po 4 semestrach Oberstufe możliwe jest przystąpienie do egzaminu ZENTRALE OBERSTUFENPRÜFUNG (C2). Egzamin ten porównywalny jest z egzaminem KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM, który zwalnia z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego na wszystkich uczelniach i uniwersytetach w Niemczech.

Egzaminami, które umożliwiają studiowanie na wszystkich uniwersytetach w Niemczech są:

  • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS)
  • GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS)

W niektórych krajach GDS uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego.

Po kursie Wirtschaftsdeutsch możliwe jest przystąpienie do egzaminu PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTCH INTERNATIONAL (PWD). Jest to egzamin z języka gospodarczego, uznawany na całym świecie w handlu i przemyśle.

W naszej ofercie znajduje się również 60-godzinny kurs języka niemieckiego przygotowujący bezpośrednio do poszczególnych egzaminów:
B1, B2, C1, PWD, TELC

Zobacz kursy niemieckiego w Warszawieniemiecki Warszawa

Organizujemy również kursy wyjazdowe w Berlinie, na którym realizujemy wszystkie poziomy nauczania języka niemieckiego. Zobacz kursy wyjazdowe niemiecki Warszawa Deutsche Schule

SEMESTRY G1 – G6

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką kursów niemieckiego
w Deutsche Schule:

Zobacz kursy wyjazdowe niemiecki Warszawa Deutsche Schule

Nauka niemieckiego w Warszawie. Stopnie zaawansowania. Deutsche Schule.

Dowiedz się więcej! Szkoła niemieckiego w Warszawie..

OPIS MITTELSTUFE

Nowa wersja podręcznika em zawiera krótsze lekcje z nowymi i aktualnymi tekstami do słuchania i czytania oraz nowe zdjęcia i ilustracje. Po zrealizowa­niu em neu Hauptkurs poziom B2, a po zakończeniu em neu Abschlusskurs poziom C1.

Kurs em neu przygotowuje do egzaminu Zentrale Mittelstufenprüfung.

Dowiedz się więcej! Szkoła niemieckiego w Warszawie.