In social networking marketing and advertising, getting good quality and qualified Instagram followers is usually a commonly acknowledged services and it can be presently used by several leading brand names. Appropriately it's the certain strategy which delivers instantaneous fame. Lots of people made use of to obtain instagram followers simply to improve their visibility amid some others and celebs also use this system to improve their attractiveness. It can be not an immoral exercise, in order to get genuine Instagram followers from preoped . It truly is an excellent strategy to attain a lot more notice of specific viewers. In the event you have additional lively followers then it will eventually induce additionally people today to adhere to you on Instagram.

SEMESTR 5 – G5

kursy niemieckiego niemiecki Warszawa

Poziom zaawansowania

Uczestnicy kursu potrafią szczegółowo opisać pogodę, rozmawiać o zmianach klimatu i ochronie środowiska naturalnego, możliwościach spędzania wolnego czasu, telewizji, czasie pracy, urlopie i podróżach. Kursanci wiedzą, jak opisać wygląd zewnętrzny osób i nazwać cechy charakteru, rozmawiać o związkach partnerskich i zasadach zachowania w różnych sytuacjach oraz znają słownictwo umożliwiające szczegółowy opis przemieszczania się w różnych kierunkach. Kursanci znają również podstawowe słownictwo z takich tematów jak: astrologia, hipnoza, reinkarnacja, horoskop.

Cel kursu

Uczestnicy kursu potrafią rozmawiać o różnicach w poszczególnych krajach, integracji kulturowej, zmianie obywatelstwa, warunkach i metodach nauczania w szkołach oraz znaczeniu budowy mózgu i funkcjonowania pamięci w procesie nauczania. Kursanci umieją rozmawiać o wojnie i pokoju we współczesnym świecie, problemie przestępczości i odmowy służby wojskowej, o różnych wyznaniach religijnych i zwyczajach z tym związanych, o sektach religijnych, a także o przesądach i stereotypach w stosunku do rożnych narodowości, grup zawodowych itp. i ich przezwyciężaniu.

Zakres materiału:

Gramatyka Treść i sprawności
 • Szyk w zdaniu – powtórzenie
 • Przyimki z dopełniaczem: podczas, z powodu, zamiast, pomimo: während, wegen, an/statt, trotz
 • Zasada Tekamol – szyk wyrazów w zdaniu
 • Rekcja czasownika
 • Zdania poboczne z czasownikami modalnymi w czasie Perfekt i Plusquamperfekt
 • Strona bierna z czasownikami modalnymi
 • Zdania poboczne z: je…desto/umso – im…tym
 • Zdania przydawkowe, zaimek względny w dopełniaczu
 • Partykuły: powtórzenie
 • Budowa zdania: powtórzenie
 • Zastosowanie przysłówków: jeszcze, już, dopiero, tylko – noch, schon, erst, nur
 • Zdania poboczne z: als, anstatt…zu, dass, was, weil, obwohl, nachdem, ohne…zu, wenn
 • Tryb przypuszczający – Konjunktiv II – Nierzeczywiste zdania porównawcze z als ob
 • Czasowniki z bezokolicznikiem
 • W ojczyźnie i za granicą – różnice
 • Nawiązywanie kontaktów: zaproszenie, przekonywanie, odmowa, potwierdzenie
 • Spotkania międzykulturowe
 • Społeczeństwo wielokulturowe
 • Zmiana obywatelstwa: za i przeciw
 • Nauka, kształcenie, metody, materiały
 • Mózg ludzki, pamięć i jej funkcje
 • Alternatywne metody nauczania
 • Szkoła bez ocen: za i przeciw
 • Wojna i pokój na świecie
 • Wychowanie i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie i w szkole
 • Młodociani przestępcy: przyczyny
 • Zapobieganie przestępczości
 • Służba wojskowa i służba zastępcza
 • Religia: kościoły, wyznania
 • Zajęcia z religii czy etyki w szkole?
 • Sekty jako problem społeczny
 • Spotkania Taize, znaczenie
 • Zwyczaje podczas świąt kościelnych
 • Przesądy i stereotypy
 • Kobiety sprytniejsze od mężczyzn: argumenty
 • Cechy charakterystyczne dla poszczególnych narodowości

Pozostałe poziomy kursy niemieckiego

Zobacz kursy wyjazdowe niemiecki Warszawa Deutsche Schule

Nauka niemieckiego w Warszawie. Stopnie zaawansowania. Deutsche Schule.

Dowiedz się więcej! Szkoła niemieckiego w Warszawie.