In social networking marketing and advertising, getting good quality and qualified Instagram followers is usually a commonly acknowledged services and it can be presently used by several leading brand names. Appropriately it's the certain strategy which delivers instantaneous fame. Lots of people made use of to obtain instagram followers simply to improve their visibility amid some others and celebs also use this system to improve their attractiveness. It can be not an immoral exercise, in order to get genuine Instagram followers from preoped . It truly is an excellent strategy to attain a lot more notice of specific viewers. In the event you have additional lively followers then it will eventually induce additionally people today to adhere to you on Instagram.

SEMESTR 4 – G4

kursy niemieckiego niemiecki Warszawa

Poziom zaawansowania

Uczestnicy kursu potrafią szczegółowo opisać budynki i pomieszczenia mieszkalne, wynająć mieszkanie, porozmawiać na temat odżywiania i zwyczajów jedzenia, znają słownictwo potrzebne do obsługi konta bankowego, transferu pieniędzy, rozmowy o wynagrodzeniu i zakupach, a także nazwy ubrań, kolorów. Ponadto kursanci potrafią rozmawiać na temat podstawowej opieki medycznej i systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Ponadto uczestnicy kursu pogłębiają wiedzę w zakresie geografii, historii i kultury niemieckiego obszaru językowego.

Cel kursu

Uczestnicy kursu potrafią szczegółowo opisać pogodę, rozmawiać o zmianach klimatu i ochronie środowiska naturalnego, możliwościach spędzania wolnego czasu, telewizji, czasie pracy, urlopie i podróżach. Kursanci wiedzą, jak opisać wygląd zewnętrzny osób i nazwać cechy charakteru, rozmawiać o związkach partnerskich i zasadach zachowania w różnych sytuacjach oraz znają słownictwo umożliwiające szczegółowy opis przemieszczania się w różnych kierunkach. Kursanci znają również podstawowe słownictwo z takich tematów jak: astrologia, hipnoza, reinkarnacja, horoskop.

Zakres materiału:

Gramatyka Treść i sprawności
 • Przysłówki czasu
 • Porównanie, stopniowanie przymiotnika
 • Czas przeszły: Plusquamperfekt
 • Przyimki czasu: an in nach seit vor um
 • Zastosowanie partykuły: schon
 • Konstrukcja bezokolicznikowa z zu
 • Zdania poboczne: zdania pytające
 • Zastosowanie partykuły: einfach
 • Deklinacja przymiotnika z rzeczownikiem bez rodzajnika
 • Dopełnienie przyimkowe
 • Zdania współrzędnie złożone
 • Zastosowanie partykuły: bloß
 • Zdania poboczne z że i czy: dass i ob
 • Tryb przypuszczający – Konjunktiv II- uprzejme zwroty grzecznościowe
 • Przyimki z celownikiem i biernikiem
 • Zastosowanie partykuły: ruhig
 • Zdania poboczne z : um…zu, damit, obwohl
 • Szyk w zdaniu głównym i pobocznym – powtórzenie
 • Tryb przypuszczający – Konjunktiv II Wyrażenie czynności nierealnej w przeszłości
 • Prognoza pogody w prasie
 • Katastrofy klimatyczne
 • Odnawialne źródła energii
 • Zanieczyszczenie środowiska
 • Ochrona klimatu
 • Formy spędzania wolnego czasu
 • Telewizja – za i przeciw, argumenty
 • Członkostwo w klubach, związkach
 • Związki partnerskie
 • Wygląd i cechy charakteru
 • Mój wymarzony partner
 • Małżeństwo: za i przeciw, argumenty
 • Spadek liczby ludności w krajach uprzemysłowionych – przyczyny
 • Kariera czy rodzina? Argumenty
 • Rozstanie, rozwód: przyczyny, skutki
 • Ceremonia ślubna: tradycje, zwyczaje
 • Etykieta, uprzejmość, zasady zachowania
 • Punktualność i jej znaczenie w życiu codziennym
 • Zwyczaje w Niemczech, przysłowia
 • Czy istnieje życie po śmierci? Reinkarnacja
 • Horoskop, astrologia
 • Hipnoza, czytanie z ręki
 • Przedmioty przynoszące szczęście

Pozostałe poziomy kursy niemieckiego

Zobacz kursy wyjazdowe niemiecki Warszawa Deutsche Schule

Nauka niemieckiego w Warszawie. Stopnie zaawansowania. Deutsche Schule.

Dowiedz się więcej! Szkoła niemieckiego w Warszawie.