In social networking marketing and advertising, getting good quality and qualified Instagram followers is usually a commonly acknowledged services and it can be presently used by several leading brand names. Appropriately it's the certain strategy which delivers instantaneous fame. Lots of people made use of to obtain instagram followers simply to improve their visibility amid some others and celebs also use this system to improve their attractiveness. It can be not an immoral exercise, in order to get genuine Instagram followers from preoped . It truly is an excellent strategy to attain a lot more notice of specific viewers. In the event you have additional lively followers then it will eventually induce additionally people today to adhere to you on Instagram.

SEMESTR 3 – G3

kursy niemieckiego niemiecki Warszawa

 

Poziom zaawansowania

Uczestnicy kursu potrafią zarezerwować pokój w hotelu, porozmawiać o pogodzie i urlopie, opisać drogę, nazwać i kupić ubranie, argumentować i porównywać, porozmawiać o pracy i środkach transportu, wyrazić wolę i przyzwolenie, nazwać produkty spożywcze i zrobić zakupy, opisać i wynająć mieszkanie oraz nazwać przedmioty gospodarstwa domowego, a także rozmawiać o spędzaniu wolnego czasu. Ponadto uczestnicy kursu pogłębiają wiedzę w zakresie geografii, historii i kultury niemieckiego obszaru językowego, a w szczególności o Berlinie jako stolicy Niemiec.

Cel kursu

Uczestnicy kursu potrafią szczegółowo opisać budynki i pomieszczenia mieszkalne, wynająć mieszkanie, porozmawiać na temat odżywiania i zwyczajów jedzenia, znają słownictwo potrzebne do obsługi konta bankowego, transferu pieniędzy, rozmowy o wynagrodzeniu i zakupach, a także nazwy ubrań, kolorów. Ponadto kursanci potrafią rozmawiać na temat podstawowej opieki medycznej i systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Ponadto uczestnicy kursu pogłębiają wiedzę w zakresie geografii, historii i kultury niemieckiego obszaru językowego.

Zakres materiału:

Gramatyka Treść i sprawności
 • Przyimki miejsca z celownikiem i biernikiem; pytania: skąd, gdzie, dokąd
 • Deklinacja przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym i w liczbie mnogiej
 • Zastosowanie spójników – powtórzenie
 • Czas przeszły: Imperfekt i Perfekt
 • Zastosowanie partykuły: vielleicht
 • Rzeczowniki stosowane bez rodzajnika
 • Zaimek dzierżawczy w mianowniku, celowniku i bierniku
 • Zaimek osobowy: czasowniki w połączeniu z celownikiem i biernikiem
 • Szyk wyrazów z zdaniu
 • Perfekt: haben czy sein
 • Zastosowanie partykuły: eben
 • Tryb przypuszczający: Konjunktiv II
 • Zaimek zwrotny: Reflexivpronomen
 • Zdania poboczne ze spójnikami: jak, że, kiedy, ponieważ: als, dass, weil, wenn
 • Deklinacja przymiotnika po rodzajniku określonym
 • Przymiotnik z rzeczownikiem bez rodzajnika w liczbie mnogiej
 • Czasowniki modalne: powtórzenie
 • Zastosowanie partykuły: eigentlich
 • Określenia czasu w bierniku: Akkusativ
 • Strona czynna i bierna: Aktiv i Passiv
 • Zdania przydawkowe, zaimek względny
 • Tryb przypuszczający czasowników modalnych oraz czasowników być i mieć
 • Opis budynków mieszkalnych
 • Szczegółowy opis hotelu
 • Szukanie mieszkania, słownictwo, dialogi
 • Wspólne mieszkanie pod jednym dachem: argumenty, zalety, wady
 • Artykuły spożywcze, potrawy, żywienie, w restauracji, napiwek, dieta, zdrowe odżywianie, wegetarianie, zwyczaje w Niemczech
 • Pieniądze, w banku, obsługa konta, transfer pieniędzy, problemy finansowe
 • Wynagrodzenie brutto i netto
 • Dialogi w banku
 • Gra i wygrana na loterii
 • Odzież, słownictwo, opis ilustracji, kolory
 • Robienie zakupów
 • Idiomy z użyciem nazw kolorów
 • Stroje tradycyjne w Niemczech
 • Dialog w sklepie z ubraniami, reklamacja
 • Nazwy działów w domu towarowym
 • Czas i dni otwarcia sklepów w Niemczech i Europie, argumenty, dialogi
 • Nazwy części ciała i chorób: słownictwo
 • Dialogi u lekarza, opis czynności
 • Słownictwo związane z wypadkiem
 • Szpital przyszłości, opis kliniki
 • Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech, porównanie z sytuacją w Polsce, zakres ubezpieczenia

Pozostałe poziomy kursy niemieckiego

Zobacz kursy wyjazdowe niemiecki Warszawa Deutsche Schule

Nauka niemieckiego w Warszawie. Stopnie zaawansowania. Deutsche Schule.

Dowiedz się więcej! Szkoła niemieckiego w Warszawie.