In social networking marketing and advertising, getting good quality and qualified Instagram followers is usually a commonly acknowledged services and it can be presently used by several leading brand names. Appropriately it's the certain strategy which delivers instantaneous fame. Lots of people made use of to obtain instagram followers simply to improve their visibility amid some others and celebs also use this system to improve their attractiveness. It can be not an immoral exercise, in order to get genuine Instagram followers from preoped . It truly is an excellent strategy to attain a lot more notice of specific viewers. In the event you have additional lively followers then it will eventually induce additionally people today to adhere to you on Instagram.

SEMESTR 1 – G1

kursy niemieckiego, niemiecki Warszawa

 

Poziom zaawansowania

Uczestnicy kursu rozumieją poszczególne powszechnie znane słowa i zwroty takie jak: dzień dobry, do widzenia, przepraszam, proszę. Znają również słowa o podobnym brzmieniu, które przeniknęły do języka polskiego, takie jak: Computer, Taxi, Internet, Bank itp.

Cel kursu

Uczestnicy kursu potrafią przy użyciu prostego słownictwa przedstawić się, porozmawiać o pracy, wolnym czasie oraz opisać inne osoby. Posługują się czasem teraźniejszym i przeszłym. Wiedzą, jak wypełnić formularz, zrobić zakupy i zamówienie w kawiarni, zaplanować spotkanie oraz napisać życiorys. Posiadają podstawową wiedzę w zakresie znajomości Niemiec, jak np. nazwy geograficzne, nazwy miast, atrakcje turystyczne, typowe potrawy, przysłowia.

Zakres materiału:

Gramatyka Treść i sprawności
 • Czas teraźniejszy: odmiana czasownika
 • Zaimek osobowy: odmiana zaimka
 • Prośby w formie grzecznościowej
 • Rzeczownik: rodzajnik określony i nieokreślony
 • Liczba pojedyncza i mnoga
 • Przeczenie: nicht/kein
 • Czasownik: wiedzieć?
 • Zaimek dzierżawczy
 • Czasowniki rozdzielnie złożone i dwuczęściowe
 • Czasowniki modalne: möchte… wissen
 • Biernik: rodzajnik określony i nieokreślony
 • Zaimek: man
 • Nieregularna odmiana czasownika w czasie teraźniejszym: wymiana e na i
 • Czasowniki modalne: können, müssen
 • Przyimki: in, an z biernikiem
 • Zaimek osobowy i dzierżawczy w bierniku
 • Czas przeszły prosty: mieć, być, jest (są)
 • Słowa: dla, bez + biernik
 • Czas przeszły Perfekt: czasowniki posiłkowe
 • Zasady tworzenia czasu Perfekt
 • Poznawanie, witanie, przedstawianie
 • Nazwy krajów i niektóre produkty
 • Alfabet
 • Liczby do 100/ następnie powyżej 100
 • Pożegnanie
 • Gdzie? Skąd? Dokąd?
 • Rozmowa o różnych miejscach
 • Opis osób i rzeczy
 • Dialogi
 • Hobby i czas wolny
 • Określenie czasu: oficjalnie i potocznie
 • Nazwy dni tygodnia
 • List: opis rodziny
 • Życie w mieście
 • Nazwy produktów spożywczych
 • Zamówienie, zapłata – słownictwo
 • Ceny, zakupy
 • Nazwy zawodów, przebieg dnia
 • Opis wydarzeń w przeszłości
 • Przygotowywanie jedzenia: przepisy
 • Planowanie spotkania
 • Pocztówka: opis miasta, rozumienie informacji
 • Rok (podawanie daty), życiorys

Pozostałe poziomy kursy niemieckiego

Zobacz kursy wyjazdowe niemiecki Warszawa Deutsche Schule

Nauka niemieckiego w Warszawie. Stopnie zaawansowania. Deutsche Schule.

Dowiedz się więcej! Szkoła niemieckiego w Warszawie.