In social networking marketing and advertising, getting good quality and qualified Instagram followers is usually a commonly acknowledged services and it can be presently used by several leading brand names. Appropriately it's the certain strategy which delivers instantaneous fame. Lots of people made use of to obtain instagram followers simply to improve their visibility amid some others and celebs also use this system to improve their attractiveness. It can be not an immoral exercise, in order to get genuine Instagram followers from preoped . It truly is an excellent strategy to attain a lot more notice of specific viewers. In the event you have additional lively followers then it will eventually induce additionally people today to adhere to you on Instagram.

SEMESTR 2 – G2

Kursy niemieckiego niemiecki Warszawa

Poziom zaawansowania

Uczestnicy kursu potrafią przy użyciu prostego słownictwa przedstawić się, porozmawiać o pracy, wolnym czasie oraz opisać inne osoby. Posługują się czasem teraźniejszym i przeszłym. Wiedzą, jak wypełnić formularz, zrobić zakupy i zamówienie w kawiarni, zaplanować spotkanie oraz napisać życiorys. Posiadają podstawową wiedzę w zakresie znajomości Niemiec, jak np. nazwy geograficzne, nazwy miast, atrakcje turystyczne, typowe potrawy, przysłowia.

Cel kursu

Uczestnicy kursu potrafią zarezerwować pokój w hotelu, porozmawiać o pogodzie i urlopie, opisać drogę, nazwać i kupić ubranie, argumentować i porównywać, porozmawiać o pracy i środkach transportu, wyrazić wolę i przyzwolenie, nazwać produkty spożywcze i zrobić zakupy, opisać i wynająć mieszkanie oraz nazwać przedmioty gospodarstwa domowego, a także rozmawiać o spędzaniu wolnego czasu. Ponadto uczestnicy kursu pogłębiają wiedzę w zakresie geografii, historii i kultury niemieckiego obszaru językowego, a w szczególności o Berlinie jako stolicy Niemiec.

Zakres materiału:

Gramatyka Treść i sprawności
 • Perfekt: czasowniki rozdzielnie złożone oraz czasowniki kończące się na -ieren
 • Celownik – Dativ: rodzajnik określony i nieokreślony, zaimek dzierżawczy
 • Mit + celownik – Dativ
 • Przyimki an, auf, in + biernik i celownik
 • Który, która, które? Welcher, welche, welches?
 • Czasowniki modalne: chcieć, mieć, pozwolenie
 • Czasowniki modalne: szyk w zdaniu
 • Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika
 • Przyimki aus, bei, von, zu + celownik
 • Zaimek osobowy: Dativ – celownik
 • Czasowniki modalne w czasie przeszłym prostym – Imperfekt: móc, musieć, chcieć, mieć pozwolenie
 • Zdania poboczne: że, ponieważ – dass,weil
 • Czasowniki z dopełnieniem w celowniku
 • Tryb rozkazujący: 2 os. l.p. i mn. – ty,wy
 • Czasownik modalny wyrażający powinność
 • Przyimki: an, auf, in, hinter, neben, über, unter, vor, zwischen + biernik lub celownik
 • Zdanie poboczne: kiedy, jeśli – wenn
 • Określenie daty, pory dnia, roku i miesiąca
 • W hotelu, rezerwacja pokoju
 • Przebieg dnia, opis pogody i podróży
 • Planowanie i przeprowadzanie projektów
 • Opis drogi w mieście
 • Nazwy i kupowanie ubrań: kolory, rozmiar
 • Argumantowanie i porównywanie
 • Życie na wsi i w mieście, środki transportu
 • Opowiadanie o pracy
 • Narodowości i języki obce
 • Rozmowa o mieszkaniu, sprzęt AGD
 • Opis wydarzeń z przeszłości
 • Zastosowanie słów określających ilość?
 • Kupowanie artykułów spożywczych
 • Organizowanie uroczystości
 • Wyrażanie opinii
 • Ogłoszenia mieszkaniowe
 • Rozumienie tekstów informacyjnych
 • Opis zdjęć? i ilustracji, ankieta
 • Meble i przedmioty użytku domowego
 • Czytanie, rozumienie i pisanie ogłoszeń
 • Spędzanie wolnego czasu
 • Orientacja i przemieszczanie się w budynku
 • Wydarzenia historyczne
 • Tekst literacki, rozmowa o kulturach
 • Data i pory roku

Pozostałe poziomy kursy niemieckiego

Zobacz kursy wyjazdowe niemiecki Warszawa Deutsche Schule

Nauka niemieckiego w Warszawie. Stopnie zaawansowania. Deutsche Schule.

Dowiedz się więcej! Szkoła niemieckiego w Warszawie.